yes, therapy helps!
ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง: มันคืออะไรและวิธีการที่จะนำไปใช้กับทีม?

ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง: มันคืออะไรและวิธีการที่จะนำไปใช้กับทีม?

พฤศจิกายน 28, 2021

ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงคือก้าวใหม่ เมื่อจัดการทีมและสร้างพลวัตในการทำงานซึ่งทุกคนชนะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือผู้ที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมมีพรสวรรค์พิเศษและความเอาใจใส่ที่จะซื่อสัตย์ต่อผู้ติดตาม

เมื่อคำว่า "ทรานส์" บ่งชี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์มุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ที่บุคคลที่มีการฝึกความเป็นผู้นำ บางส่วนของค่าที่สำคัญที่สุดของรุ่นนี้คือ ความซื่อสัตย์สุจริตใจดีหรือจริยธรรม .

  • บทความที่เกี่ยวข้อง: "10 ลักษณะบุคลิกภาพของผู้นำ"

หลักการพื้นฐานของแบบจำลองนี้มีอะไรบ้าง?

ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นในฐานะตัวแทนของ "วัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง" โดยเริ่มจากข้อบังคับว่าต้องการขจัดความเห็นแก่ตัวปัจเจกชนการเอาชนะข้อ จำกัด และ เดินไปสู่กลุ่มคนดี .


กลุ่มสถาบันการศึกษาทีมงานหรือหน่วยงานใดที่มีสมาชิกมากกว่า 3 คนจะได้รับคำสั่งให้สมาชิก พัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา รวม

ด้วยวิธีนี้คาดหวังเสมอว่าสมาชิกในกลุ่มจะทำตามความคาดหวังมากกว่าที่คาดไว้ ผลของแรงจูงใจสูง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งไปยังพวกเขา

  • บทความที่เกี่ยวข้อง: "ประเภทของแรงจูงใจ: 8 แหล่งสร้างแรงบันดาลใจ"

7 ลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนนี้เราจะวิเคราะห์ประเด็นหลักที่จะใช้รูปแบบตามความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง


1. จิตวิญญาณที่มีแรงบันดาลใจ

คำนึงถึงค่านิยมที่ทำให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่ง ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ศีลธรรมจริยธรรมและความกระตือรือร้นชุดทั้งชุดกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการติดตามของเขาว่าโมเดลอื่นไม่สามารถทำได้

เปลี่ยนกลุ่มสมาชิกเนื่องจากโมเดล เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์อย่างใกล้ชิด การมีส่วนร่วมและเหนือสิ่งอื่นใดความนับถือตนเองของคนงานซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการประสานกันและกัน

2. ความสามารถพิเศษ

ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง ต้องการผู้นำที่มีเสน่ห์สูง เหนือกว่าคุณภาพระดับมืออาชีพและส่งเสริมทัศนคติต่อคนอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง

คุณลักษณะประเภทนี้ มันได้รับความเคารพและไว้วางใจ ที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะได้รับรางวัลในช่วงเวลาที่ช่วยให้การสร้างผลกระทบโดยตรงกับสมาชิกที่เหลือเป็นแบบอย่าง


  • "คนเหล่านี้ดึงดูดและยั่วยวนเราเป็นอย่างไร?"

3. มีการสร้างพันธบัตรทางอารมณ์

ในช่วงเวลาของการแข่งขันที่รุนแรงความต้องการระดับมืออาชีพและความเครียดในการทำงานรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้สภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลมากขึ้น . ผู้นำขององค์กรมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองความต้องการและความกังวลในแต่ละระดับของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม

4. ความร่วมมือและความช่วยเหลือได้รับการเน้นย้ำ

ในกลุ่มพลวัตเหล่านี้ผู้นำยังสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบ "พิเศษ" บางอย่างให้แก่ผู้นำได้เช่นกัน พูดถึงข้อเสนอและข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง จึงมีส่วนร่วมในแนวนอน

ควรจำไว้ว่า ผู้นำที่ดีไม่ใช่ผู้สั่งการและสั่งการกฎ แต่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งส่อให้เห็นโดยนัยกับสมาชิกในทุกด้านขององค์กรสมมติว่ามีความรับผิดชอบเมื่อสถานการณ์ต้องการ

5. ผล Domino

เนื่องจากลักษณะและพลวัตของรูปแบบผู้ติดตามหรือสมาชิกในทีมจึงต้องใช้ตัวเลขของผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีส่วนร่วมในทุกประเภทของการตัดสินใจ เมื่อถึงเวลาที่กำหนดตัวแรงงานเองก็จะมีบทบาทเป็นผู้นำในการที่ตนไม่อยู่

นั่นคือในโอกาสพิเศษผู้นำ เขาต้องเรียนรู้ที่จะมอบหมาย กับเพื่อนที่เหลืออยู่เพื่อที่จะไม่ขัดจังหวะความคืบหน้าของกลุ่ม

6. การโต้ตอบและลัทธิ corporatism

องค์กรที่ใช้ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมักทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไดนามิก ผู้นำมุ่งมั่นที่จะรักษาคนงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ การฝึกอบรมการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ .

สมาชิกของกลุ่มมากขึ้นเห็นว่า บริษัท หรือสถาบันการศึกษาดูแลพวกเขา, ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องและทุ่มเทจะอยู่กับ บริษัท .

7. เพิ่มความคิดสร้างสรรค์

ผลของการมีส่วนร่วมและความเป็นตัวตนของสมาชิกในกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเผยแนวคิดใหม่ ๆ โดยสมาชิกในกลุ่ม

ผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่และอำนาจสูงสุดเพียงอย่างเดียวในขณะที่นำเสนอแนวทางแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติก่อนที่จะมีการท้าทายใหม่ คุณต้องมีมุมมองในอนาคตเพื่อใช้วิธีการที่ดีที่สุดทิ้งความเป็นผู้นำแบบเดิมไว้เบื้องหลัง

  • บทความที่เกี่ยวข้อง: "14 คีย์เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์"

มีกรณีพิเศษอยู่

การเป็น "แม่แบบ" ที่เหมาะสำหรับคนรุ่นอนาคตไม่ใช่เรื่องที่สมบูรณ์แบบ เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าที่ใดและในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เราต้องทำในรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภาวะผู้นำ

ตัวอย่างเช่นใน บริษัท หรือองค์กรที่การเปลี่ยนแปลงการทำงานมีเสถียรภาพเป็นเส้นตรงและกิจกรรมหรืองานที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากก็ขอแนะนำให้ใช้ รูปแบบคลาสสิกเล็กน้อยมากขึ้นเช่นเดียวกับการทำธุรกรรม เนื่องจากสมาชิกมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเองและมีความสามารถในการควบคุมตนเอง

  • บทความที่เกี่ยวข้อง: "ประเภทของภาวะผู้นำ: 5 ชั้นเรียนผู้นำที่เป็นที่นิยมมากที่สุด"

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (พฤศจิกายน 2021).


บทความที่เกี่ยวข้อง