yes, therapy helps!
4 ความแตกต่างระหว่างรัฐกับรัฐบาล

4 ความแตกต่างระหว่างรัฐกับรัฐบาล

มิถุนายน 2, 2023

เพื่อให้คนที่แตกต่างกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกันสามารถจัดกิจกรรมได้นั้นมนุษย์ได้สร้างและพัฒนากลไกและองค์กรหลายอย่างเพื่อให้สามารถจัดการพฤติกรรมและกิจกรรมขององค์ประกอบต่างๆได้อย่างถูกต้อง กลไกเหล่านี้ทำหน้าที่ในการกำกับและกำหนดขอบเขตของการดำเนินการและพยายามที่จะรับประกันว่าสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนในสังคมได้รับการปฏิบัติจริง

ร่างรัฐจะมีขึ้นซึ่งรัฐบาลจะกำกับดูแล แนวคิดทั้งสองมีมาสับสนในหลาย ๆ ครั้งดังนั้นในบทความนี้เราจะพยายามที่จะสร้าง ความแตกต่างหลักระหว่างรัฐกับรัฐบาล .


  • บทความที่เกี่ยวข้อง: "รัฐบาล 6 รูปแบบที่ควบคุมชีวิตทางสังคมและการเมืองของเรา"

การกำหนดรัฐและรัฐบาล

เมื่อเราพูดถึงรัฐเราใช้แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะทางการเมืองและกฎหมายซึ่งหมายถึงชุดขององค์ประกอบที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม รัฐรวมทั้งกลุ่มบุคคลที่ประกอบขึ้นด้วยและวิธีการจัดระเบียบรวมทั้งขอบเขตที่พวกเขาครอบครองและพรมแดนของพวกเขาด้วย รัฐเป็นประเทศที่มีอำนาจและมีอำนาจที่แตกต่างกันออกไป (นิติบัญญัติผู้บริหารและตุลาการ) และอนุญาตให้มีขีด จำกัด บรรทัดฐานความรับผิดชอบสิทธิและเสรีภาพที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การอยู่ร่วมกันสามารถควบคุมได้


แต่เพื่อให้รัฐสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องมีความจำเป็นที่จะได้รับการบริหารจัดการในทางใดทางหนึ่ง รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ เป็นที่เข้าใจกันถึงกลุ่มบุคคลและสถาบันที่บริหารรัฐการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่แตกต่างกัน รัฐบาลถือว่าเป็นผู้นำของสังคมและมีอำนาจในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายที่แตกต่างกันและดำเนินการเป็นส่วนสำคัญของรัฐแม้ว่าจะไม่ใช่เพียงคนเดียว

ด้วยวิธีนี้ เราสามารถรับรู้ว่ารัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ไม่ใช่ทั้งแนวความคิดและความหมายเหมือนกัน

  • บางทีคุณอาจสนใจ: "เผด็จการ 5 ประเภท: จากระบอบเผด็จการสู่เผด็จการ"

ความแตกต่างหลักระหว่างรัฐบาลและรัฐ

ต่อไปเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างบางประการระหว่างแนวคิดทั้งสองคือรัฐและรัฐบาล


1. ระดับของการรวมกันระหว่างแนวคิด

หนึ่งในความแตกต่างหลักระหว่างรัฐกับรัฐบาลเป็นที่หนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอื่น ๆ รัฐรวมถึงรัฐบาล, ซึ่งถืออำนาจทางการเมือง (โดยเฉพาะจะใช้เวลามากกว่าสาขาบริหาร) เป็นส่วนหนึ่งของมัน

แต่รัฐมีมากขึ้นเนื่องจากแนวคิดนี้หมายถึงชุดขององค์ประกอบของสังคมเดียวกันอาณาเขตและวิธีการในการจัดการตัวเอง

2. ระดับการแยกแยะ

อีกแง่มุมที่แตกต่างกันอยู่ในระดับของสิ่งที่เป็นนามธรรมที่สมมุติฐานไว้ รัฐบาลเป็นสถาบัน มันเป็นที่รับรู้และเป็นไปได้ที่จะรู้จักผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของมัน , ความสามารถในการระบุตัวบุคคลทางกายภาพที่ประกอบด้วยมัน

อย่างไรก็ตามคำว่ารัฐเป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรมซึ่งประชาชนประชาชนอาณาเขตและองค์กรของตนจะถูกรวมเข้าด้วยกันไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจได้ชัดเจน

  • บางทีคุณอาจสนใจ: "จิตวิทยาสังคมคืออะไร"

3. ระยะเวลาและความมั่นคง

รัฐและรัฐบาลต่างก็มีความแตกต่างกันในด้านอื่นเช่นระยะเวลา ในขณะที่ รัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เว้นแต่จะมีการยุบตัวในส่วนประกอบหรือถ้ารวมเข้ากับรัฐใหม่ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลรัฐบาลมีระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นล่วงหน้า (ในประเทศของเราซึ่งเรามีการเลือกตั้งทุกสี่ปี) หรือ (เช่นในเผด็จการหรือในประเทศที่มีรูปแบบของรัฐบาลเช่นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์)

4. กำลัง

ระดับของอำนาจที่รัฐบาลและรัฐมียังแตกต่างกันไปแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรัฐบาลที่ภูมิภาคหนึ่งมีอยู่

ตามกฎทั่วไปในประเทศประชาธิปไตย บทบาทของรัฐบาลคือการใช้อำนาจบริหารหรือการใช้กฎหมาย (ในประเทศที่มีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็จะต้องรับผิดชอบต่ออำนาจอื่นเช่นเดียวกับเผด็จการเผด็จการพยายามใช้อำนาจนิติบัญญัติและตุลาการ) และมีอำนาจ จำกัด

อย่างไรก็ตามรัฐเป็นแหล่งที่มาของอำนาจทั้งหมด (ทั้งผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการ) เป็นอธิปไตยและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะได้รับอำนาจในการปกครองและจัดระเบียบ

บรรณานุกรมอ้างอิง:

  • RodríguezSuárez, M; GarcíaDomínguez, C. และJustafréGarcía, Y. (2012) ความแตกต่างทางกฎหมายระหว่างรัฐกับรัฐบาล ผลงานทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลากา

4 Colors Kinetic Sand Ice Cream Cups PJ Mask Vehicles Kinder Surprise Eggs Cars Surprise Toys (มิถุนายน 2023).


บทความที่เกี่ยวข้อง